Gimnaziului „Decebal” a.s. 2020-2021

Mediul de rezidenţă: Republica Moldova, mun. Chişinău

sect. Botanica, str. Grenoble, 191

tel. / fax 76-58-33

E-mail gimnaziuldecebal2015@mail.md

Amplasarea geografică:  partea de sud-vest a municipiului, la periferie, mediu urban, în vecinătate cu or. Codru şi zona aeroportului.

Instituţii şcolare vecine:  IPLT „Traian”, IPLT „V. Lupu”, Liceul Sportiv nr. 3, Școala primară 120 „Pas cu pas”, LTPS „Gloria”, Grădiniţele nr. 151 şi nr. 142.

 DIN ISTORICUL ŞCOLII

Gimnaziul „Decebal” a fost înfiinţat în anul 1956 (şcoală-internat medie de cultură generală).

 • 1972 – şcoală-internat medie moldo-rusă nr.1,
 • 1992 – gimnaziul-internat nr.2 (cu clase pentru copii cu reţinere în dezvoltarea psihică)
 • 2015 – Gimnaziul „Decebal”

CONTINGENTUL DE ELEVI, Rezultate școlare

Anii Nr. de elevi % calității % reușitei Nota medie
La început de an La sfârșit de an Clasele primare Clasele gimnaziale Disciplinele din aria curriculară Arte, sport și tehnologii Clasele primare Clasele gimnaziale Clasele primare Clasele gimnaziale
2017-2018 192

(38 CES)

201 30,40 15,55 100 85,15 B 5,97
2018-2019 214

(36 CES)

210 23,30 11,15 100 88,33 B 5,90
2019-2020 228

(35 CES)

237 27,09 27,09 23,89 100 88,13 B 5,49
2020-2021 262

(32 CES)

265

(la 22.12.20)

             

 

III. PERSONALUL INSTITUŢIEI la 01.12.2020

N/o Total anga

jați

Dintre care:
Titulari Cumul Tineri sp. Vârstă pensionară
Personal didactic 26 22 4 2 5
Personal didatic auxiliar 3 3 0   1
Personal nedidactic 13 10 3   6
Total 42 35 7 2 12
Studii
  Cadre didactice
Postuniversitare (Master, doctorat) 8 30,76%
Superioare 26 100%
Medii de specialitate 0 0
Total 26

 

Grad didactic/managerial
  Grad managerial Grad didactic
Superior 0 0 0
Gradul I 1 4 15,3 8%
Gradul II 0 14 53,84 %
Fără grad 8 30,76 %
Total 26 69,23 %
Vechimea în muncă
  Cadre didactice  
0-3 ani 2 7,69 %
3-5 ani 1 3,84 %
3-8 ani 3 11,53 %
8-13 ani 6 23,07 %
13-18 ani 2 7,69 %
Mai mult de 18 12 46,15 %
Total 26  

 

INFRASTRUCTURA

 • Capacitatea instituţiei – 600 elevi
 • Bloc de studii – 3 etaje, 25 cabinete didactice, sală de festivităţi, sală de sport, sală de cor, cabinet metodic, sală de creaţie tehnologică, sală de compiutere, punct medical, bibliotecă.
 • Cantina şcolară
 • Blocuri de locuit (cămine) – 3 (cu 3 nivele)
 • Blocuri de deservire tehnică (garaj, spălătorie, depozite)
 • Atelier pentru educație tehnologică (băieți)
 • Teren de sport

SERVICII

  • Instruire conform curriculumului

Limba străină studiată – limba engleză, limba rusă

 • Servicii medicale: izolator, ajutor medical primar
 • Servicii educaţionale extraşcolare: cercuri, secţii sportive, fanfară
 • Servicii recuperatorii: consiliere psihologică, serviciu logopedic.

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE CU REFERIRE LA PROMOVAREA MAGINII INSTITUȚIEI:

 1. Organizarea/participarea în cadrul activităților educaționale municipale
 • 01.2020, Proiect educațional municipal „O zi altfel”.
 • 08. 2019, Masster-class „Sănătatea cadrului didactic în mediul educațional”, în cadrul forumului municipal al cadrelor didactice;
 • 08.20, prezentare în cadrul atelierului: Munca la distanță: provocări și oportunități pentru resursele umane. Forumul Municipal al Cadrelor Didactice ”Educația astăzi: între viziune și acțiune”.
 • Noiembrie 2020-ianuarie 2021, Proiect transnațional „Ursulețul de pluș”, cl. II. IV.
 1. Rezultate, implicarea elevilor în concursuri la nivel municipal/internațional
Tipul activității 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-21
 

Concurs literar

Cu Guguță facem o ispravă bună”

Locul II   Concurs International ,,Călătorie prin Toamnă în 91 de Zile”

organizat de Asociația Cultural-Științifică ..Pleiadis” din Iași, România

(Locul I, II, III);

 

Concurs Internațional al artelor,,All Arts”

Secțiunea pictură ,,Oссений сезон”

(Locul I, II, III); Chișinău.

 

 

Concurs International ,,Călătorie prin Toamnă în 91 de Zile”

organizat de Asociația Cultural-Științifică ..Pleiadis” din Iași, România

 

(Locul I, II, III);

 

 

Festivalul cântecului patriotic ,,Victoria-70” Locul II Locul I    
Festivalul ,,Să trăiți, să -nfloriți” Locul II Locul II Locul III  
,,Tânărul Plastician”  Locul I,II, III  Locul II,III,  mentiune    
Festivalul municipal de Fanfară Locul II Locul II    

 

 1. Parteneriat
 • ONG „SOS Autism”
 • ONG „La VIA”
 • Biblioteca „Maramureș”
 • Biblioteca „Ștefan cel Mare”
 • Centru municipal pentru instruire pentru copii și adolescenți care necesită condiții speciale de educație
 • Centrul prietenos tinerilor, sectorul Botanica
 • Centrul de creație „Luceafărul”
 • Centrul de medicină „Neovita”
 1. Reparații capitale

2017 – reparația blocului sanitar, et.I

2020 – reparația/transferarea cantinei în incinta școlii

 1. Dotarea instituției (procurări 2018-2020):

Utilaj:

 • o tablă interactivă (set)
 • 5 televizoare LG LED
 • un proiector, ecran pentru proiector
 • 2 calculatoare

Mobilier: bancă școlară în set – 120 bucăți

PERSPECTIVE

 1. Deschiderea, de la 01.09.2021, a unei clase I-a cu profil de arte plastice.
 1. Deschiderea de la 01.09.2022, a unei clase cu profil sportiv (fotbal, taekwondo etc.)